Prin HG nr. 970/2023 s-a aprobat Metodologia privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.

 

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 939 la data de 17.10.2023 şi stabileşte în sarcina companiilor private şi de stat o nouă obligaţie, respectiv aceea de a implementa până la data de 17.04.2024 un ghid prin care se obligă să asigure un mediu sigur pentru toţi angajaţii, fără discriminare.

 

Până nu demult, hărţuirea în domeniul relatiilor de muncă era un subiect tabu, nedezbătut în public. Amploarea cazurilor mediatizate în ultimul timp ne-a arătat, însă, că subiectul este unul real şi necesită măsuri concrete de prevenire şi sancţionare a hărţuirii la locul de munca în orice formă ar fi aceasta incidentă (a se aminti campania “Metoo”).

 

Este dovedit că hărţuirea morală şi/sau sexuală are implicaţii psihologice asupra victimei şi pe acest considerent s-a apreciat necesitatea adoptării unor masuri mai ferme din punct de vedere legislativ. 

 

Noua reglementare prevede că toti angajatorii au obligaţia de a aplica o politică de toleranţă zero pentru hărţuirea pe criteriul de sex şi hărţuirea morală la locul de muncă şi trebuie să trateze cu seriozitate toate incidentele şi să investigheze toate acuzaţiile de hărţuire.

 

În cadrul instituţiei/angajatorului se va sancţiona disciplinar orice persoană despre care s-a dovedit că a hărţuit o altă persoană, aceasta putând duce inclusiv până la concedierea de la locul de muncă. Aplicarea oricărei sancţiuni disciplinare se va face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Angajatorul are astfel obligaţia de a avea implementată o procedură de prevenire şi sancţionare a cazurilor de hărţuire morală şi sexuală pentru a asigura un mediu sigur pentru toţi angajaţii, în care toate reclamaţiile de hărţuire pe criteriul de sex şi hărţuire morală la locul de muncă vor fi tratate cu seriozitate, promptitudine şi în condiţii de confidenţialitate. În tot procesul de investigare a plângerilor, toate persoanele implicate vor fi ascultate şi tratate cu respect şi consideraţie, asigurându-se protecţia datelor de identitate în vederea protejării angajaţilor.

 

Nerespectarea obligaţiei angajatorului de a implementa un ghid propriu prin care să prevadă măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea faptelor de hărțuire poate fi sancţionată cu amenda de până la 50.000 de lei.

 

Societatea noastră a elaborat structura şi documentaţia necesară în implementarea HG nr. 970/2023 care poate fi pusă la dispoziţia companiilor interesate.