Image

Comercial şi corporații

Serviciile oferite sunt:

  • Înfiinţare societăţi, oferind servicii complete în elaborarea tuturor documentelor necesare la înfiinţare, precum şi depunerea acestora la Registrul Comerţului;
  • Modificări ale documentelor societăţii (modificări ale actelor constitutive, cesiuni părţi sociale, numire şi schimbare administratori şi directori etc.);
  • Consultanţă de specialitate în cadrul procedurilor de lichidare/dizolvare sau în cadrul procedurilor de insolvenţă;
  • Consultanţă în cadrul negocierilor clauzelor contractuale între parteneri de drept public şi privat;
  • Redactare contracte;
  • Asistentă în cadrul procedurilor de mediere, a procedurilor extrajudiciare şi judiciare.

Asaftei & Asociaţii vă oferă consultanţă în afaceri în ideea stabilirii necesităţii acestui serviciu, în situaţia în care este necesar clientul va semna un contract direct cu un avocat sau o societate civilă de avocatură.