Image

Relaţiile de muncă şi securitate socială

Asaftei & Asociaţii oferă servicii profesionale privind consultanţa în afaceri asupra relaţiilor de muncă şi securitate socială, asigurând consultanţa completă în:

  • Redactare şi modificare contracte individuale de muncă şi contracte colective de muncă;
  • Redactare şi modificare regulamente interne;
  • Redactare documente necesare în vederea încetării relaţiilor de muncă (notificare de preaviz, decizie de concediere, acord de încetare);
  • Consultanţă juridică pe probleme privind salariaţii şi răspunderea acestora;
  • Consultanţă juridică privind relaţia cu Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspecţia Muncii;
  • Consultanţă juridică privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi protecţie a muncii;
  • Asistenţă şi reprezentare judiciară şi extrajudiciară în faţa instanţelor de judecată, precum şi în faţa tuturor autorităţilor competente.
  • Asaftei & Asociaţii vă oferă consultanţă în afaceri în ideea stabilirii necesităţii acestui serviciu, în situaţia în care este necesar clientul va semna un contract direct cu un avocat sau o societate civilă de avocatură.